Gebaren met Down-syndroom

Bij kinderen met Down-syndroom is de taalontwikkeling wat langzamer dan bij kinderen zonder Down-syndroom. Het spreken komt soms langzaam op gang en kunnen zich daardoor moeilijk uiten. Daarom hebben kinderen met het Down-syndroom er vaak voordeel van wanneer ze leren gebaren. U als ouder, grootouder, kennis, docent of arts kunt leren gebaren. Op deze manier kunt u vaak eerder en duidelijker met hen communiceren. We hopen met gebaren veel frustratie en onduidelijkheid bij het kind weg te nemen; minder huilbuien en zelfs minder agressie bij het kind.

Een workshop in besloten kring

U kunt een workshop volgen om kennis te maken met gebaren. Dit met of zonder aanwezigheid van de kinderen. Of kiest u liever voor een cursus? Dit alles kan in besloten kring, met personen die u kent. U kunt er ook voor kiezen om bij een gemengde groep aan te sluiten. Zo kunt u ervaringen uitwisselen met elkaar; dit kan erg waardevol zijn.         Hopelijk tot ziens!

 

Meer Cursussen:

  1. Evangelisatie
  2. Gebaren met uw kind
  3. Voorlezen met Gebaren
  4. Sinterklaasgebaren
  5. Personeelsuitje