Verschil NmG en NGT

NGT staat voor Nederlandse Gebarentaal , NmG staat voor Nederlands met gebaren.

De namen verklappen het al: NGT is een taal, NmG niet.
NGT is de moedertaal van veel doofgeboren mensen. Het is een zelfstandige taal.
NmG is geen taal, maar volgt het Nederlandse gesproken woord; de gebaren worden uitgesproken en  tegelijkertijd worden de gebaren gemaakt met de handen.

Een voorbeeld van de twee:
NGT: Ik school gaan.
NmG: Ik ga naar school.

De NGT heeft een andere woordvolgorde dan het Nederlands.
Tijdens het maken van de gebaren worden de woorden niet met geluid uitgesproken, maar alleen met de lippen gearticuleerd.

Bij NmG mag de gebaarder kiezen of de stem wordt gebruikt of niet. Het kan allebei.

Hier ziet u een filmpje waarin ik met 6 zinnen in NmG (zonder geluid) gebaar. U ziet dat de zinnen dezelfde volgorde hebben als het gesproken Nederlands.

YT filmpje screenshot

Bekijk het filmpje hier

 Meer informatie over:

  1. Gebarentaal in de media
  2. Over Petra
  3. Dovencultuur en horendencultuur
  4. Cochleair Implantaat (CI)